Antalya NLP Master Practitioner Eğitimi

Neuro Linguistic Programming kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olan NLP, duyu-beyin-sinir dili programlaması olarak Türkçe’ ye çevirilebilir.

John Grinder ve Richard Bandler 1976 yılında NLP ismini tanımlamışlardır.

NLP ciddi başarılar elde etmiş kişilerin modellenmesi sonucu oluşturulmuştur. Bizim de aynı yolları izleyerek başarılı olabileceğimizi savunur.

NLP aslında bize yaşamımızı değiştirebilmemiz ve kontrol altına alabilmemiz için değişim teknikleri sunar.

NLP den faydalanmak için önce bilmek ve sonra da uygulamak gerekir.

NLP
, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika'da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.

Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar.

NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.

NLP de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanlarında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP de "Modelleme" (Modelling) denir ve günümüzde hızlı öğrenme "Accelerated Learning" in önemli bir parçasıdır.

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Antalya  NLP Master Practitioner Eğitimi; bütün pratisyen becerilerini ustalık ve en derin seviyesinde işlenme  seviyesidir. NLP Practitioner Sertifikası almış, NLP Pratisyen becerilerini uygulayabilecek uzmanlığı ve aynı anda birkaç kalıbı kullanabilme yeteneği sergileyen her pratisyen, bu eğitime katılabilir. Bireysel müdahele yeteneğinizi arttırarak, iyi bir iletişimci olmak, kendi içsel farkındalığınızı keşfedip neleri başarabileceğinizi bilmek ve bunları uygulamak üzerine kurulu bir davranış bütününü daha derin yüzeyde işlemenizi ve uygulayan bir bütündür. 

NLP
varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz. Kendinde ve başkaları üzerinde ekolojik değişimi gerçekleştirmek için ekolojik bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme yeteneği kazanırsınız. Bireysel temsil sistemleri, algılama filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri seviyede gelişirsiniz. Bağlama göre gerektiği zaman içerik ve süreç arasında ileri geri gidebilme kapasitenizi oldukça arttırırsınız. Çoklu takip yeteneği ile beraber akıl, duygu ve beden seçeneğine göre verimli durumları sürdürebilme yeteneğine sahip olursunuz. Bu dokuz günlük NLP Master Practitioner Eğitimi; sizi NLP konusunda en ileri seviyede içselleştirir, öğrendiğiniz her şeyi uygular ve adapte eder duruma getirir. Artık yaptığınız her modelleme sonuç odaklıdır ve başarı getirir. Kısacası; çıraklıktan ustalığa geçmiş olursunuz.

Uzmanlaşma süreci ; NLP(Neuro Linguistic Programming) Master Practitioner Eğitim Programı uzman eğitimcilerin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

5 TAM GÜN süren bu program, NLP teknikleri ile ileri düzeyde gelişim sağlamayı amaçlar. NLP Master Practitioner Programı başkalarını nasıl değiştireceğinizi öğretir.

Antalya  Master Practitioner Eğitim Programının Katılım Koşulları:

Bu eğitim NLP Practitioner sertifikası almış kişilere ve NLP standartlarına uygun şekilde NLP Practitioner düzeyinde beceri gösterebilenlere açıktır.

NLP “Başarısızlık değil, yalnızca geri bildirim vardır. ” der ve sizleri bu konuda mükemmelleştirecek ortam, bilgi, beceri ve geri bildirim olanağı sağlamak amacıyla çalışır.

NLP Master Practitioner eğitimine katılmak için eğitimin kriterlerine uygun seviyede olmalısınız.

NLP MASTER PRACTITIONER EĞİTİMİ HAKKINDA :

NLP Master Practitioner sertifika eğitiminin temel amacı, şimdiye kadar öğrenilmiş olan temel NLP bilgi ve tekniklerinin, eğitime katılanlar tarafından özümsenerek, bu temel üstüne yeni öğrenilen teknikler ile kişileri geliştirmetir. Eğitime katılanlara, gerek eğitim içi uzmanlık alanını geliştirme aşamasında, gerekse kişilerin NLP tekniklerini kendi özel ya da iş yaşamlarına uyarlama sürecine öğrenilenlerin kişin yaşamına entegrasyonu amaçlanır. Eğitim sonrasında kişinin teorik ve pratik yeterlilik düzeyi test edilerek yetersiz görülen alanlardaki boşlukların doldurulması sağlanır. Bu program şu an kadar yapmakta olduğunuz NLP uygulamalarını, şu anki durumunuzdan daha etkin bir seviyeye getirmek için tasarlandı.

NLP Master Practitioner Eğitimi; boyunca NLP uygulamalarının farklı uygulamalarını öğrenecek ve bu uygulamalarda kendiniz yaparken ne kadar farklı seviyede olduğunuzu anlayacaksınız.

İstenmeyen davranışlardan kurtulma konusunda daha etki hale geleceksiniz.

Başkalarını yönlendirme becerisi çok daha üst düzeye taşıyacaksınız.

Kişilere ideal performanslarını taşımayı öğreneceksiniz.

Bununla birlikte, NLP Master Practitioner Sertifikasını almaya hak kazanmak için katılımcılar, eğitimlerinin sonunda, daha önce eğitmenleri ile birlikte kararlaştırdıkları özgün bir konuda, bir NLP Master Practitioner bitirme sunum çalışması hazırlamalıdır.

Antalya  NLP Master Practitioner Eğitimi’nin içeriği;

* Değişim Yönetimi

* Hedef  Belirleme

* İleri seviyede dil kalıpları

* Kriter Kullanım Kalıpları-Ağız çabukluğu

* İleri “Telkin” Teknikleri

* Meta Model- Üretken Sorular

* Yer ve Zaman öğeleri

* Model operatörler

* Tranderivasyonel Araştırma

* Dil Varsayımları

* Sihir ve Yönlendirme

* Swish- Bandler’ın uygulaması

* Derin trans hali

* Kişilik Tipolojileri

* Genel/Spesifik ölçek

* İkna Edici (Zaman çerçevesi/Temsil sistemi)

* İçsel/Dışsal düşünce yapısı

* Model Operatörler(Olaslık/Zorunluluk)

* Motivasyon türü(Yaklaşmacı/Uzaklaşmacı)

* İnsan, nesne, aktivite, bilgi, yer arasındaki temel ilgi

* Ben – Başkaları ilşkisi

* Ayrılık-Farklılık

* Zaman sınıflandırması

* İş İlişkisi( Görev/ Devamlılık )

* Değer Sistemleri

* İleri Modelleme

* Strateji

* Karmaşık meydana çıkarma

* Örtülü ve açık modelleme

* TOTE * Model seçme

* Model şekillendirme ve yerleştirme

* Model aktarma

* İleri Milton modellemesi

* Yeniden çerçevelendirme

* Engel kırma

* Değişim Kalıpları

* Meta Ayna

* Daha iyi bir inanca geçiş kalıbı

 * Yeniden işleme

* Başarısızlığı Geri Bildirime Dönüştürme

* Müzakereler

* Müzakere tarzları ve süreçleri

* Müzakere taktikleri ve karşı taktikler

* İleri müzakere teknikleri

* Çok Kaynaklı Çapalama Egzersizleri

* Kötü Alışkanlıklardan Kurtulma Yöntemleri

* Acı kontrolu

* Derin trans idantifikasyonu

 
Tüm bu bilgiler yapılan çok sayıda bireysel NLP seansında pekiştirilen deneyimlerin paylaşılmasıyla, yani gerçek hayatta işe yarayan biçimiyle öğretilmektedir.

Hızla ve sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasına ayak uydurabilmek için değişimi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeliyiz. Unutmamak gerekir ki dünya değişmeyen tek şey değişimdir… Ancak bu şekilde varlığımızı sürdürür, geliştirir ve hayatımızda istediğimiz sonuçları elde edebiliriz.

Pusula Kişisel Gelişim ve Koçluk Merkezi gerçek ve kalıcı değişimi hayatlarınıza taşımanıza yardımcı olmak ve NLP ismi verilen bu güçlü değişim ve gelişim teknolojisini sizlere kaliteli, etik ve uluslararası standartlarda ulaştırabilmek için kurulmuş bir eğitim ve danışmanlık şirketidir.

Amerika’dan İngiltere’ye, Almanya’dan Avustralya’ya kadar uzanan NLP şirketlerinden oluşan uluslararası bir ağın parçasıdır. Aynı zamanda 5 kıtada 29 ülkede NLP eğitmenleri yetiştiren çok önde giden kurumlarla çalışılmaktadır.

Genç, dinamik, yenilikçi ve yaratıcı Pusula Kişisel Gelişim ve Koçluk Merkezi gerçek ve üyelerinin vizyonu, NLP’nin fark yaratan yolculuğunda bireylerin beklentilerini karşılamak ve en üst düzeyde memnuniyetleri için hizmet sunmaktır. Saygılı ve profesyonel olarak öğreten NLP profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar. Düzenlenen NLP Diploma, NLP Practitioner, NLP Master Practitioner eğitimlerinin içeriği, teknolojinin son noktasındaki gelişmeleri barındırması için her yıl yeniden gözden geçirilir

NLP Master Practitioner Eğitimini Kimler Alabilir?

NLP Practitioner eğitim programını başarıyla tamamlamış olmak ön koşuldur.

NLP Practitioner Eğitim İçeriğinde Neler Var?

Bilinç dışı ile diyalog kurmak

Bağımlılıktan kurtulma

Sihirli Gözlük tekniği

İnanç değiştirmek

Zaman çizgisi

Dil kalıpları

Duygu değişimi

Esneklik

Modelleme

İlgili diğer teknikler ve modeller


Eğitimin ismi: NLP MASTER PRACTITIONER EĞİTİMİ

Eğitimin süresi: 5 TAM GÜN


Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.
 
NLP Master Practitioner eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki NLP Master Practitioner eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada  0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir’deki NLP Master Practitioner tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP Master Practitioner eğitimlerimiz için 0(232) 369 50 81 -  0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka NLP Master Practitioner tıklayabilirsiniz

Denizli’daki  NLP Master Practitioner eğitimlerimiz 0 (258) 213 0 999-   0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli’daki NLP Master Practitioner tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki  NLP Master Practitioner eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya’daki NLP Master Practitioner tıklayabilirsiniz.

Muğla’daki  NLP Master Practitioner eğitimlerimiz için 0(252) 213 00 98 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla’daki NLP Master Practitioner tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp master practitioner nedir - nlp master practitioner - nlp - nlp nedir.nlp master practitioner kursu -

Yorumlar