Antalya NLP, NLP Antalya, Antalya NLP Eğitimi

Geleceği kazanmak için, önce kendimize bakma, hatayı kendimizde arama zamanı çoktan geldi. Toplum olarak bunun farkına vardık. Kısaca NLP olarak tanınan ve beynimizi anlama ve onu en etkin biçimde kullanma yollarını öğreten Beyin Dili Programlama  büyük ilgi görmektedir. Bu ilgi, sadece bizde değil tüm dünyada var.
Peki tüm dünyada bu kadar ilgi gören NLP nedir'.'

NLP'nin mucizesi nereden geliyor? Niçin herkes sihirli bir değnek gibi ona sarılıyor? NLP, herşeyden önce bir düşünce sistemidir. Bütün sistemlerde olduğu gibi NLP'de de kendi içinde bir mantıksal sıralama vardır. Bu sıralamayı çok iyi anlarsanız, sistemi çok iyi kullanabilirsiniz.

Bazılarının anladığı ve söylediği gibi, boş sloganlar, kum motivasyon lafları, insanları gaza getirme yöntemi değildir NLP. NLP, önce kişinin kendini anlaması, kendi iç çelişkilerinden kurtulması, endişe ve korkulanndan sıyrılması ile başlayıp, çevresini, toplumu ve genel olarak dünyayı daha iyi anlamasını, yaptığı hareketlere bu gözle bakmasını ve davranışlarını buna göre düzenlemesini sağlayan bir sistemdir. NLP, birçok kişinin katkısı ile oluşturulmuş, bilimsel temeli olan bir sistemdir. Kısaca söylemek gerekirse NLP, insan davranışlarının modellenmesi üzerine kurulmuştur. Amacı, etkili iletişim kurmak ve sürekli geliştirmektir. Anahtar kelimeler iletişim ve gelişimdir. NLP'yi etkili iletişim kurmak için size gerekli araçlan sağlayan bir alet çantası olarak düşünebilirsiniz. Bu aletleri doğru kullanırsanız işinizde, özel yaşantınızda, insanlarla ilişkilerinizde çok olumlu gelişmeler kaydedeceksiniz.

NLP’nin Tarihçesi (Neoro Lingustik Programlama)

Nöro Linguistik Programlama (Beynimizi Doğru ve Etkin Kullanma sanatı), hızlı ve etkili bir şekilde davranış, inanç ve duygu değişikliği meydana getirmeye yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulamalardan oluşmaktadır.

NLP (Neuro Linguistic Programing-Duyu Dilbilimsel Programlama),1970’li yılların başında, Richard Bandler ve John Grinder tarafından kurulmuştur. Bandler, bu yıllarda Kaliforniya Üniversitesinde, Matematik öğrencisi iken Psikolojiye ve bilgisayar mühendisliğine karşı özel bir ilgi duymaktaydı. İlk başlarda, özellikle ünlü Alman terapist Fritz Perls tarafından kurulan Gestalt terapisiyle ilgilendi. Kendisi, her salı öğleden sonra çevre sakinlerinin ve öğrencilerin katıldığı bir Gestalt terapisi programına rehberlik ediyordu. Ayrıca Fritz Pers’in derslerdeki konuşmalarından oluşan “Eyewithness for Therapy” adlı kitabının yayına hazırlanmasında görev aldı. Bu dönemde aile terapisti Virginia Satir ile çalışmaya başladı.

Bandler, öğrenciliği esnasında NLP (Neuro Linguistic Programing-Duyu Dilbilimsel Programlama)’nin diğer kurucusu dilbilim profesörü John Grinder ile tanıştı. Grinder, 1960’lı yılların başında San Fransisco Üniversitesinde Psikoloji eğitimi almıştı. Daha sonra Amerikan ordusuna katılarak soğuk savaş döneminde Avrupa’da Yeşil bereli olarak görev yaptı. Dilleri çok iyi kavrama yeteneğinden dolayı, bir süre Amarikan İstihbaratında ajan olarak çalıştı. 60’lı yılların sonunda Kaliforniya Üniversitesinde Dilbilim eğitimi alarak bu alanda doktora yaptı.

Grinder, bir dilbilimci olarak daha çok dilin sentaktik (sözdizimsel) alanında ve Noam Chomsky’nin transformasyonel (geçişli) gramer teorileri alanında çalışmalar yaptı. Rockfeller Üniversitesinde Kognitif Bilimin kurucusu George Miller ile çalıştıktan sonra Kaliforniya Üniversitesinde profesörlük ünvanı aldı.

Bandler ile Grinder, kendi birikimlerini ve yeteneklerini birleştirerek Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls‘ün, aile terapisinin anası Virginia Satir’in ve modern Hipnoz’un babası Milton Ericson’un insanlar üzerinde nasıl değişimler meydana getirdiklerini inceleyerek, onların çalışma tekniklerini ortaya çıkardılar. Böylelikle, NLP (Neuro Linguistic Programing-Duyu Dilbilimsel Programlama) ilk olarak modelleme çalışmasıyla ortaya çıkmış oldu.

NLP (Neuro Linguistic Programing-Duyu Dilbilimsel Programlama), bugün dünyada gitgide popülerleşen ve eğitim, iş dünyası, psikoterapi ve kişisel gelişim alanlarında kullanılan bir değişim ve gelişim sistemidir.

NLP (Neuro Linguistic Programing-Duyu Dilbilimsel Programlama) Neler Sağlıyor

1. Duygu değişimi

2. İnanç değişimi

3. Davranış değişimi

NLP (Neuro Linguistic Programing-Duyu Dilbilimsel Programlama)’nin Kullanım Alanları

 

Eğitim

Psikoterapi

İş dünyası

Kişisel gelişim

NLP (Neuro Linguistic Programing-Duyu Dilbilimsel Programlama)’nin Temel İlkeleri

NLP (Neuro Linguistic Programing-Duyu Dilbilimsel Programlama), çok hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği, inanç değişikliği ve duygu değişikliği sağlamak için bir dizi güçlü teknik içermektedir. Bunlar;

1. Ulaşmak istediğin sonucu bil

2. Yeterli duyusal keskinliğe sahip ol. İstediğiniz sonuca yaklaşıyor musunuz, yoksa ondan uzaklaşıyor musunuz?

3. Yeterli davranışsal esnekliğe sahip ol. Sonuca ulaşana kadar davranış değişikliği yap.

4. Eyleme geç.


NLP (Neuro Linguistic Programing-Duyu Dilbilimsel Programlama)’nin Varsayımları
 

İletişimin anlamı karşıdan aldığınız cevaptır.

İletişimin genellikle bir kişinin başka birisine bilgi aktarması olduğunu varsayarız. Karşımızdaki kişiye iletmek istediğimiz ve bizim için bir anlam ifade eden bir bilgiye sahibizdir ve biz bu bilginin bizim anladığımız şekilde karşı tarafın anlamasını isteriz. Etkin iletişimciler, konuşmaları bitse de iletişim açısından kendisinin sorumluluğunun bitmediğinin farkındadırlar. Onlar, iletişim kurdukları kişinin ne düşünüp söylediği ya da söylemediği ve ya ne söylemek istediğinin farkındadırlar. Çoğunlukla, bu ikisi birbirinden farklıdır. İletişimde karşınızdaki kişinin ne düşünüp söylediği ve nasıl söylediği önemlidir. Bu da karşıdan almış olduğunuz cevaba dikkat etmenizi gerektirir. Eğer aldığımız cevap, istediğimiz tepki değilse istediğiniz tepkiyi alana kadar iletişim tarzınızı değiştirmeniz gerekir.İletişimde, çok sayıda yanlış anlama sebebi vardır. Birincisi, her insanın dilde kullandığı kelimeler farklı deneyimleriyle ilişkilidir. Çoğunlukla, bir kişi için bir anlam ifade eden bir kelime, başkası için tamamen farklı bir anlam ifade edebilir. İkincisi; iletilen bilginin yanında yüz ifadesinin ve ses tonuna dikkat etmemektir. İnsanlar, söyledikleri kelimeler kadar ses tonu ve beden dili ile de tepki verirler. Eskilerin söylediği gibi “Hareketler kelimelerden daha anlamlıdır” NLP (Neuro Linguistic Programing-Duyu Dilbilimsel Programlama) bu ikisi arasında bir uyumsuzluğun olduğu durumda hareketlere dikkat etmemiz gerektiğini belirtir.

2. Harita sahanın kendisi değildir.


İyi iletişimciler, tecrübelerini düzenleyen temsillerinin dünyanın bizzat kendisi olmadığının farkındadırlar. Bu noktada, birkaç semantik seviye arasındaki farkı bilmek önemlidir. Birincisi “dünya”. İkincisi; kendi dünya deneyimimiz. Bu deneyim, gerçek dünyanın bir modeli veya haritasıdır ve herkes için farklıdır. Her insan kendine ait dünya modelini oluşturur ve başkalarından farklı bir gerçeklik dünyasında yaşar. İnsanlar direkt dünyayı değil, deneyimlerini kullanırlar. Bu deneyim doğru olabilir veya olmayabilir. Bir kişinin deneyimi gerçek dünya ile aynı yapıya sahipse bu onun faydalı olduğunu ifade eder. Bir kişinin deneyimi, modeli veya dünya temsili onun dünyayı nasıl algıladığını ve kendine göre hangi seçenekleri uygun gördüğünü ifade eder. Birçok NLP tekniği insanların bu dünya temsillerini değiştirmeyi ve gerçek dünya ile paralel hale getirmeyi sağlamaktadır.

3. Dil deneyimin ikinci temsilidir.


Kelimeler, sadece insanların ne gördüğünü, ne duyduğunu, ne hissettiğini temsil eden tesadüfi sembollerdir. Farklı dilde konuşan insanlar aynı temsilleri kullanmak için farklı semboller kullanır. Ayrıca, her bir insan, yaşamında kullandığı kelimelerle ilgili olarak kendine özgü şeyler duyar, görür ve hisseder. Bu kelimelerle ilgili olarak başkaları farklı şeyler görür duyar ve hisseder ve farklı anlamlara sahiptir. Eğer bu kelimelerin anlamları karşılıklı ne kadar aynı ise insanlar o kadar iyi iletişim kurarlar. Eğer farklı anlamlar taşırsa iletişimde sorunlar meydana gelir.

4. Zihin ve beden aynı sibernetik sistem içerisindedir ve birbirlerini etkilerler.

Birbirinden ayrı bir beden ayrı bir zihin yoktur. Zihin ve beden bir bütünlük veya “gestalt” (bütünlük) özelliği taşır. Onlar bir bütün olarak hareket ederler ve birbirleri ile etkileşim içindedirler. Sibernetik sistemde bir parçada herhangi bir şey olduğunda bundan başka parçalar da etkilenir. Bir kişinin düşünceleri duygularını, fiziksel şartları da düşüncelerini etkiler. İnsanlar, fizyolojisini veya duygularını değiştirerek düşüncesini değiştirebilir. Veya düşüncesini değiştirerek fizyolojisini veya duygularını değiştirebilir. Bu önermenin önemli bir sonucu, görselleştirme ve zihinsel tekrar, hareketlerin kontrolünü geliştirir.

5. Gerekli değişiklik ilkesi

Bir sibernetik sistemde en çok davranışa, seçeneğe veya değişikliğe kısacası esnekliğe sahip olan kimse sistemi kontrol eder. İnsan sibernetik sisteminde kontrol, kendi deneyimlerinin veya başkalarının deneyimlerinin niteliğini aynı anda veya zamanla etkileyebilmek demektir. En çok davranış esnekliğine sahip kişi (örneğin karşısındaki kişiyi etkileyebilme yolları gibi) sistemi kontrol eder. Daima bir seçeneğe sahip olmak, hiç seçeneğe sahip olmamaktan iyidir ya da çok seçeneğe sahip olmak, az seçeneğe sahip olmaktan iyidir. Bu aynı zamanda NLP’nin daha önce belirttiğimiz üçüncü ilkesi ile de ilişkilidir. Bu ilke sonuca ulaşana kadar davranış değişikliği göstermeyi vurguluyordu. Eğer yaptığınız şey sonucunuz için işe yaramıyorsa öyleyse başka bir şey yapmalısınız ve işe yarayan bir şeyler bulana kadar değişiklik yapmalısınız.

6. Kişinin belirli bir durumdaki davranışı kendisi için o anda en iyi seçimidir.

Her davranışın bir yapısı vardır. İnsanların davranışları davranışın meydana geldiği bağlam tarafından tayin edilir. İnsanların dünyayı algılayış tarzları gerçeklik anlayışlarını meydana getirir. İnsanlar kendi gerçekliklerine en uygun davranışı ortaya koyarlar. Bir kişinin iyi veya kötü bütün davranışları aslında içinde bulunduğu bağlama uyarlamadır. Bazı bağlamlarda her şey faydalı olabilir. Davranış, öğrenildiği bağlamda meydana gelen bir uyarlamadır. Başka bir bağlamda bu davranış uygun olmayabilir. İnsanlar, bu durumun farkına varmalı ve uygun olana kadar davranış değişikliği yapmalıdır.

7. Her davranışın altında olumlu bir niyet vardır.

İnsanlar, yaşamlarında bilinçli olarak sahip oldukları en iyi seçeneği tercih ettiklerini düşünürler. Eğer daha iyi bir seçeneğe sahip olurlarsa onu yaparlar. Başka birinin davranışını değiştirmek için ona yeni seçenekler vermek gerekir. NLP bu yeni seçenekleri oluşturmak için bazı teknikler ortaya koymaktadır. İnsanlar, daha fazla seçenek oluşturmaya çalışır ve var olan seçenekleri bağlama uyarlar.

8. Her davranışın bir kalıbı vardır.

İnsanlar davranışlarını meydana geldiği bağlamda ve şartlarda anlamaya, değerlendirmeye veya uygun olarak değiştirmeye çalışmalıdır..

9. İnsanlar yaşamlarında istedikleri değişikliği yapmak için gerekli kaynaklara sahiptir.


Önemli olan bu kaynaklara ulaşmanız ve onları doğru bağlamlarda uygun bir şekilde kullanmanızdır. NLP bunu başarmak için çeşitli teknikleri ortaya koymaktadır. Gündelik yaşamda insanlar sorunlarını kavramak için ya da sorunlarını çözecek kaynakları geliştirmek için zaman harcamaya ihtiyaç duymazlar. Onlar sorunlarını çözecek kaynaklara sahiptirler. Yapmaları gereken ise o kaynaklara ulaşıp şu andaki zamana aktarmaktır.

10. Bir işi bir kişi başarabiliyorsa siz de başarabilirsiniz.


Önemli olan nasıl başardığıdır. Eğer bir kişi bir davranışı gerçekleştirme yeteneğine sahipse bu davranışı yapmak sizin için de mümkündür. NLP bu davranışların nasıl yapıldığını ortaya çıkarmak için modelleme tekniğini geliştirmiştir.

11. İnsanlar hakkında en iyi bilgi davranışlarıdır.


İnsanların ne söylediğine dikkat edin fakat daha çok yaptığı davranışlara önem verin. Eğer aralarında çelişki yoksa davranışlara itimat edin. İnsanların söylediklerini değil, davranışsal değişimlerini dikkate alın.

12. İnsanların davranışları onların kimliği değildir.


Bir insanın bir işi berbat etmesi o insanın berbat bir insan olduğunu göstermez. Davranış bir insanın belli bir bağlamda ne hissettiği ne söylediği ile ilgilidir ve kişinin kendisi değildir. İnsanın kendisi davranışından daha büyüktür.

13. Başarısızlık yoktur, geribildirim (feedback) vardır.

İnsanların herhangi bir sonucu başarısızlık çerçevesinde değil de, tecrübe edinme (öğrenme) çerçevesinde görmesi çok önemlidir. Eğer bir kişi bir konuda istediği sonuca ulaşamazsa bu, onun başarısız olduğu anlamına gelmez. Bu ancak onun bu sonuca ulaşmak için yaptığı çalışmanın uygun olmadığını keşfetmesini sağlar. O zaman başarana kadar davranış değişikliği yapması ve çalışmasını değiştirmesi gerekir. Çünkü aynı şeyleri yaparsak aynı sonucu alırız, farklı bir sonuç istiyorsak farklı bir şeyler yapmamız gerekir.

Antalya NLP Eğitim Merkezi

NLP Eğitim Merkezi, NLP’nin beynimizi doğru ve etkin kullanma ile ilgili sunduğu yöntemlerini, toplumumuzun tüm bireylerine zihinsel, davranışsal, eğitsel ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak misyonuyla kurulmuş bir eğitim danışmanlık kurumudur.

Kurumumuz, hem bireysel hem de grup eğitimleri vermektedir.

İlkelerimiz:

NLP, bir kişisel gelişim aracıdır.

NLP, bir inanç ya da felsefe değildir.

NLP, kullanımı ve gelişimi hiç kimsenin tekelinde değildir.

NLP uygulayıcıları, kendine karşı sorumluluk sahibi olduğu kadar, topluma karşı da sorumluluk sahibidir.

NLP, insanların dünya modeline saygı ile başlar. Bu nedenle başkalarının dünya modelini aşağılayanların NLP ile ilgisi yoktur.

Antalya NLP Sertifika Eğitimleri:

 
Antalya NLP Diploma Eğitimi


Günümüz insanın gelişime ve başarıya olan ihtiyacı geçmişe göre çok daha fazladır. Koşullar artık inanılmaz hızlı değişiyor.Yaşam hızlılaştı istekler bu doğrultuda ilerledi.Değişime ayak uyduramayanlar doğal seçilimle bir bir seçiliyor. Yarın bugünden daha zorlu geçecek. Başarı yolculuğunda mazeretler bizi kurtarmak yerine sürekli geriye götürecek. Değişimin çıtası gittikçe yukarı çıkmakta ve bu çıtanın üstüne bizim de çıkmamız gerekiyor yoksa değişen günümüzün gerisinde kalırız.Hayatımızda hoşnut olmadığımız senaryoları değiştirmek yalnızca kendi elimizdedir. Yeter ki bilincimizin sınırlarını genişletmenin yollarını keşfedelim ve farkındalığımızı artıralım. Unutmayalım ki bilgeliğin ilk aşaması bilgi sahibi olmaktır. NLP (Neuro Linguistic Programming) Bir Davranış Biçimidir… Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu ve iletişimde neyin insanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşama, kaçırılmaz bir öğrenme fırsatı olarak bakar.

NLP(Neuro Linguistic Programming)  Bir Yöntemdir…

Her davranışın uyduğu bir yapı vardır. Bu yapıyı öğrenebilir, değiştirebilir ve modelleyebiliriz. Duyularımızla da hangi davranışın yararlı ve etkili olduğunu anlayabiliriz. NLP kendimizin ve başkalarının dünyayı nasıl anladığını açıklar. Şu an dünyada kişisel gelişim alanındaki en gelişmiş teknolojidir.

NLP(Neuro Linguistic Programming) 
Bir Teknolojidir…

NLP’ yi öğrenen kişi algılarını ve bilgilerini bir zamanlar imkânsız gibi görünen sonuçlara ulaşmak için organize edebilmeyi öğrenir.

NLP(Neuro Linguistic Programming)  Bilimdir… NLP’ yi oluşturan çalışmalar uzun soluklu çalışmalar sonucu birikimli olarak ilerleyerek ortaya çıkmıştır.

NLP(Neuro Linguistic Programming)
  Bir Sanattır… Bunun nedeni mükemmelliği hedeflemesidir. Sanatta da gelişim her zaman sınırsızdır. Beynimizin potansiyelinin hakkını veremiyoruz. Düğmesini açan ve kapayan belki de sürekli başkaları oluyor. Bizim onu kontrol etmemiz gerekirken o bizi kontrol ediyor. Direksiyonu hep başkaları kullanıyor, bizim yerimize yani yaşamımızı hedeflerimize yönlendirmeye çalışmaktan bile aciziz.

NLP(Neuro Linguistic Programming), başarıya ulaşmamız için yapmak istediğimiz şeyleri nasıl yapacağımızı, nelere ihtiyacımız olduğunu anlatır. NLP Diploma Programı uzman eğitimcilerin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. 30 saat süren bu program, NLP teknikleri hakkında TEMEL BİLGİLERİ EDİNMEYİ amaçlar. Bir daha asla aynı olmayacaksınız!

Antalya NLP Practitioner Eğitimi

CEMAL KONDU, Master NLP Trainer/ Uzman Psikolog tarafından sunulacak NLP Practitioner Serfitika Programı da duygu ve düşüncelerinizi kontrol altına alarak bunları, hedefleriniz doğrultusunda nasıl kullanacağınızı anlatan bu program, kendiniz ve başkalarıyla daha iyi bir iletişim kurmanızı sağlayacaktır. NLP(Neuro Linguistic Programming)' yi uzmanlık seviyesine taşıma ilk adım hayatınızı değiştirecek. Her şey sızın kontrolünüzde artık! Şu anda dünyadaki en gelişmiş yöntem. Dünyadaki büyük kuruluşun üst düzey yöneticilerine kadar binlerce kişi bu eğitim programlarına katılarak hayatlarında köklü değişikliklere sebep oldular. Belki de sıra sizde... Bu program NLP’ yi yaşamınıza uygulayarak beyninizin nasıl çalıştığını anlayacak, daha mutlu ve başarılı olmak için onu programlamayı öğreneceksiniz. NLP’ yi kendi gelişiminiz için kullanmayı öğretmektir. NLP(Neuro Linguistic Programming) tekniklerini ve NLP’nin çıkış noktası olan modellemeyi kendi yaşamınızda yaşamak ve yaşatmak için özel olarak dizayn edilmiş bir program… NLP  Practitioner Eğitimi uzman eğitimcilerin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. 70 saat süren bu program, NLP teknikleri ile ileri düzeyde gelişim sağlamayı amaçlar. Kişilerin NLP sistemi ve bilgisini öğrenmelerinin yanı sıra, kişisel tecrübelerine yönelik değişim ve fark yaratabilmek özelliklerini geliştirmelerini sağlayacak olan NLP  Practitioner Eğitimi uygulama ağırlıklı bir programdır. NLP  Practitioner Eğitimi , NLP eğitimlerinin en önemli basamağıdır. Bu eğitimde, NLP uygulayıcısı olma yetkisi verilir. Eğitim daha çok bireyseldir. Yani bu eğitimi aldıktan sonra, kişiler kendi yaşamlarında istedikleri değişimi kolaylıkla yapabilirler. Ancak diğer insanlara da uygulamalar yapabilmek için, NLP Master eğitimi almak şarttır.

Antalya NLP Master Pratisyen Eğitimi

NLP Master Practitioner Eğitimi; bütün pratisyen becerilerini ustalık ve zerafetle bütünleştirme seviyesidir. NLP Practitioner Sertifikası almış, NLP Pratisyen becerilerini uygulayabilecek uzmanlığı ve aynı anda birkaç kalıbı kullanabilme yeteneği sergileyen her pratisyen, bu eğitime katılabilir. Değerlendirme her pratisyen ile yüz yüze görüşülerek yapılır. Bireysel müdahele yeteneğinizi arttırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz. Kendinde ve başkaları üzerinde ekolojik değişimi gerçekleştirmek için ekolojik bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme yeteneği kazanırsınız. Bireysel temsil sistemleri, algılama filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri seviyede gelişirsiniz. Bağlama göre gerektiği zaman içerik ve süreç arasında ileri geri gidebilme kapasitenizi oldukça arttırırsınız. Çoklu takip yeteneği ile beraber akıl, duygu ve beden seçeneğine göre verimli durumları sürdürebilme yeteneğine sahip olursunuz.

Bu dokuz günlük NLP Master Practitioner Eğitimi; sizi NLP(Neuro Linguistic Programming)  konusunda en ileri seviyede içselleştirir, öğrendiğiniz her şeyi uygular ve adapte eder duruma getirir. Artık yaptığınız her modelleme sonuç odaklıdır ve başarı getirir. Kısacası; çıraklıktan ustalığa geçmiş olursunuz.   Eğitim, diğer insanlar üzerinde uygulayabileceğimiz NLP(Neuro Linguistic Programming)  Tekniklerinin profesyonel anlamda paylaşılmasını kapsar. Modelleme, ileri değişim ve dil kalıpları, trans bu eğitimin temel konularıdır. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, NLP Master Practitioner sertifikası almaya hak kazanır. Antalya NLP  Trainer Eğitimi Eğitimci Eğitimi. Gerçek bir eğitimci yetiştirme programı. NLP profesyonellerine  yönelik  bu eğitimde bilinçaltı öğretme stratejilerini de  öğrenebileceğiniz  sıra dışı bir eğitim NLP sadece tekniklerden ibaret değildir,gerçek farkı yaratan bir keşfetme sürecidir. NLP Eğitimleri düzenlemek ve bu alanda sertifika verme yetkisine sahip olmak isteyen kişilere özeldir. Bu eğitimi alabilmek için, Pratisyen ve Master Eğitimlerinin başarıyla bitirilmesi gerekmektedir. NLP Trainer sertifikasına sahip olan bir kişi, Uluslararası geçerli NLP Pratisyen ve Master Sertifikaları vermeye hak kazanır. NLP Trainer ünvanına sahip olan birisi, NLP’yi temsil eder ve NLP’nin etik ve ahlaki kurallarına uymak durumundadır.

Antalya NLP Master Trainer Eğitimi

Antalya NLP  Trainer Eğitimi
bir eğitimden öte, profesyonel bir süreçtir. NLP Master Trainer sertifikası alabilmek için, ilgili NLP okullarının belirlediği kriterleri tamamlamak gerekir. Master Trainer, uzman eğitimci anlamına gelir ve NLP Eğitiminin son basamağıdır. Pusula Eğitim ve Kişisel Gelişim Danışmanlık, NLP Eğitimlerimiz sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan  katımcılarımıza MTI(Mind Training İnstitute) tarafından Uluslararası

•    NLP Diploma Sertifikası,

•    NLP Practitioner Sertifikası,

•    NLP Master Practitioner Sertifikası

•    NLP Trainer Sertifikası verilecektir.

.
Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. 

NLP eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki NLP eğitimlerimiz için  0(232) 422 59 54 yada  0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya izmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 -  0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

Denizli’daki  NLP eğitimlerimiz   0 (258) 213 0 999-   0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki  NLP eğitimlerimiz için  0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla’daki  NLP eğitimlerimiz     0(252) 213 00 98 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :antalya nlp eğitimi - nlp eğitimi - nlp nedir - nlp -

Yorumlar