Antalya NLP Sertifika Eğitimi

Yaşam size dışarıdan gelen verileri ne şekilde anladığınıza bağlı olarak ya çekilmez bir hal alır veya bir cennete dönüşmese bile size yeni ve farklı bazı seçenekler sunar. Bu tam olarak dili ne şekilde yorumladığınıza bağlı olarak değişir. Yalnızca bir cümle sizi telaşa sürükleyebileceği gibi, aynı manaya gelen hatta aynı sözcüklerle kurulmuş bir başka cümle ise sizi rahatlatabilir. Bütün problemlerin temel noktası zihindir. Fiziksel rahatsızlıklar önce zihinsel düzeyde başlar. Hiçbir hastalık yoktur ki zihinsel bir sebebi bulunmasın. Zihninizi tanımanızı ve bedeninize güvenmenizi arzuluyoruz. İşte bu eğitim içerisinde biz, şuana kadar hiç duymadığınız ve görmediğiniz şekliyle zihninizi ve bedeninizi size tanıtıyoruz.

 
ANTALYA NLP TEMEL DİPLOMA EĞİTİMİ

NLP(Neuro Linguistic Programming),  düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, kişilerin belirledikleri hedeflere ulaşmak için bu süreçleri en etkin nasıl kullanabileceğini öğreten bir çalışma alanıdır.

NLP(Neuro Linguistic Programming),  hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan bir uygulama felsefesinden oluşmaktadır.

NLP Temel Eğitiminin Amacı; Kişilerin potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanabilmelerini, yaşamlarında öncelikli hedeflerini belirleyebilmelerini, hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürebilmelerini, farkındalıklarını artırabilmelerini, davranış esnekliği kazanmalarını, etkili iletişim kurabilmelerini, çatışmaları ve sorunları yönetebilmelerini sağlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri  NLP(Neuro Linguistic Programming), teklikleri ile uygulamalı olarak aktarmaktır.

ANTALYA NLP TEMEL DİPLOMA EĞİTİM DETAYLARI :

NLP Nedir?

NLP’nin Kişisel Gelişim İlkeleri

NLP’nin Tarihçesi

Etkili İletişim Becerileri Geliştirme

Başkalarını Etkileme

NLP İletişim Modeli

Duygularınızı Yönetme

Meta Model

Davranış Kalıplarını Anlama

Kendinizi Ve Başkalarını Tanıma

Temsil Sistemleri

Cesaret Motivasyon Ve Öz-Güven Kazanma

Çatışma Yönetimi

Etkili İlişkiler Kurma

İş Ve Yaşam Dengenizi Kurma

Davranış Esnekliği Kazanma

Kendi İçinde Ve Başkalarıyla Barış İçinde Olma

Kendi Mükemmelliğinizi Ve Yaratıcılınızı Geliştirme

Yaşamınızın Her Alanında Engellerin Üstesinden Gelme

Kendi Potansiyelinizi Keşfetme Ve Olmak İstediğiniz ‘’SİZİ’’ Yaratma

Hedeflerinizi Belirleme Ve Hedeflerinize Ulaşma

Pozitif Düşünme Yetileri Kazanma

Stresinizi, Korkularınızı, Kaygılarınızı Yönetme Becerileri

Eğitimin ismi:
NLP TEMEL DİPLOMA EĞİTİMİ


Eğitimin süresi:
2 TAM GÜN
 

Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılara NLP TEMEL DİPLOMA sertifikası verilecektir.

Döküman: Her katılımcıya NLP DİPLOMA seminer dökümanları verilecektir.

ANTALYA NLP PRACTITIONER EĞİTİMİ

NLP (Neuro Linguistic Programming) Practitioner Programı
uzman eğitimcilerin katkılarıyla sunulmaktadır. 5 tam gün süren bu program, NLP teknikleri ile ileri düzeyde gelişim sağlamayı hedefler. Bu program, kişilerin NLP sistemi hakkında bilgilenmelerinin yanı sıra, kişisel deneyimlerine yönelik değişim sağlayabilmeleri ve fark atabilmeleri için özel olarak hazırlanmıştır.

NLP (Neuro Linguistic Programming)  iksirinin siz de tadına bakmalısınız. Birçoğunuz NLP’ yi kitaplardan okudu, bir kısmınız yakınlarından dinledi. Şu zaman ise yaşama zamanı.

NLP’ nin mucizesi nereden geliyor? Niçin herkes sihirli bir değnek gibi ona sahip olmak istiyor? NLP (Neuro Linguistic Programming) , bir düşünce sistematiğidir. NLP, önce kişinin kendisiyle anlaşabilmesi, kendi iç ikilemlerinden, kaygı ve korkularından arınması, dünyayı daha iyi algılaması, davranışlarını algılarına göre düzenlemesini sağlayan bir sistemdir.

NLP (Neuro Linguistic Programming) , bilimsel alt yapıya sahip bir sistemdir. Kısacası NLP, insan davranışlarının modellenmesidir. Amacı, etkili iletişim kurmak ve sürekli ilerlemektir. Nöro Linguistik Programlama hızlı ve kalıcı bir biçimde davranış değişikliği yapmaya yönelik çok güçlü teknikleri ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesini içermektedir. NLP etkili iletişim kurmak için size gerekli malzemeleri sağlar. Her davranışın bir yapısı olduğu görüşüyle çıkar yola. Bu yapı öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların yararlı ve etkili olduğunu anlamak, algılama yeteneklerimize bağlıdır.

Bütün hikâye 1970’ li yılların başında Santa Cruz’ da ki Kalifornia Üniversitesinde John Grinder ile Richard Bandler’ in tanışıp, arkadaş olmalarıyla başlar. Grinder ve Bandler, dikkatli ve detaylı bir gözlem sayesinde üç olağanüstü terapistin davranışlarını modellerler; modern aile terapisinin kurucusu Virginia Satir, Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve modern hipnoterapinin kurucusu Milton Erickson. Çalışmaları sırasında bu bireylerin çok farklı tarzları olmasına karşın şaşırtıcı benzerlikte kalıplar kullandıklarını keşfederler.

Richard ve John daha sonra dünyaca ünlü hipnoterapist Milton Erickson’ u modelleyerek, onun zengin hipnotik kalıplar koleksiyonunu çalışmalarına katarlar. Bu yöntemde anlatılan davranış ve düşüncelerimizde bilinçaltımızın yani bilinçsiz aklın çok büyük rolü olduğudur. M. Erickson bilinçsiz akılla nasıl iletişim kurulabileceğini ve bilinçsiz aklın çalışma prensiplerini ortaya koyar. Bunun modellenmesi ile de iş dünyasında, eğitim ve sağlık alanlarında başarılı olmuş kişilerin becerilerinin modellenme süreci hızlanır ve eğitimler insanlara olağanüstü üretkenlik sağlamaya başlar. Yani modelleyenler M. Erickson’un
elde ettiği sonuçların aynılarını elde ederler.

O dönemde ünlü aile terapisti Virginia Satir’in yaptığı çalışmalar da çok başarılıdır. İnsanlarla kurduğu iletişim ve sistem düşüncesi bu başarının temelini oluşturur. Onlar Virginia Satir’i de modellerler ve aynı başarıyı elde ettiklerini görürler.

Amaç, mükemmelliğe nasıl erişildiğini belirleyerek bunun herkes tarafından öğrenilebilir uygulanabilir hale getirilmesidir yani MODELLEMEKTİR.

İSİMLENDİRME!!!

Grinder ve Bandler 36 saatlik bir çalışmayla ilk kitaplarını tamamladıktan sonra şöyle bir soruyla karşı karşıya kaldılar akıllarında. Buna ne isim vereceğiz?

Neuro: Tecrübelerimizin sinir sistemimiz sayesinde 5 duyumuzla algılanması ve işlenmesidir. Yani yaşadıklarımızı zihnimizde nasıl canlandırdığımızdır. Kısacası sinir sistemine yaptığımız göndermelerden oluşur.

Linguistic: Sinirsel temsillerin kodlandığı, sıralandığı, anlama kavuştuğu dil ve iletişim sistemidir. Yani hayata bakışımızı, olaylara verdiğimiz tepkileri sözcüklerle nasıl anlattığımızla ilgilenir.

Programming: Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişimimizi ve sinir sistemimizi organize etme eylemidir. Yani istenilen sonuçlara ulaşmak için düşünceleri düzenler ve değiştirilmesi gereken inançlarla ilgilenir.

NLP HAKKINDA;

NLP (Neuro Linguistic Programming)  yi tek bir ifadeyle sınırlamak imkânsızdır. NLP (Neuro Linguistic Programming) ‘nin birçok açıklaması vardır ve bunların her biri değişik açılardan yansıyarak konunun tüm şeklini ve gölgelerini açığa çıkaran fotonlar gibidir.

NLP (Neuro Linguistic Programming)  mükemmelliği ve üstün özellikleri, olağanüstü başarıya sahip bireylerin ve kurumların bu sonuçlara nasıl elde ettiklerini inceler. Yöntemler başkalarına öğretilebilir ve böylelikle öğrenenler de güzel sonuçlara ulaşabilir. Bu işleme modelleme adı verilir. Modellemek için, NLP (Neuro Linguistic Programming) , kişisel tecrübelerimizi nasıl oluşturduğumuzu, değerlerimiz ve inançlarımız hakkındaki düşüncelerimizi, duygusal hallerimizi, iç dünyamızı nasıl kurduğumuzu ve ona nasıl bir anlam yüklediğimizi ele alır. Hiçbir olay tek başına anlamlı değildir. Ona anlam yükleyen bizlerizdir ve farklı kişiler aynı olaya farklı anlamlar verirler. Bu nedenle NLP (Neuro Linguistic Programming) içsel deneyimleri inceler.

Yaşamınızda, gerek içinizden gerek dışınızdan gelen sizi sınırlayan engelleri aşarak yeni bir başlangıç mı yapmak istiyorsunuz? İşinizde, ailenizde ve çevrenizde, sorunların kontrol ettiği biri değil de sorunları kontrol edebilen pozitif ve başarılı bir insan olarak yaşamak ister misiniz? Duygularının esiri olan biri olmaktan kurtulup duygularını yöneten, davranışlarını yönlendiren, yaşamının kontrolünü eline almış birisi olmaya ne dersiniz? Aslında var olan; ama kullanamadığınız potansiyelinizi keşfetmek size neler sağlardı hiç düşündünüz mü?

İnsanlarla daha etkin iletişim kurabilmiş olsaydınız neler kazanmış olurdunuz ya da neler kaybetmemiş olurdunuz?

NLP (Neuro Linguistic Programming)  Practitioner gerçek potansiyelinizin farkına varmanız için bir başlangıçtır.
Pusula Kişisel Gelişim ve Koçluk Merkezi NLP Pratisyen eğitiminin içeriği üniversitelerde, iş dünyası eğitimlerinde ya da kitaplarda yer almaz. Bu bilgiler sizin içinizde SAKLI. DAHİNİZ içinizde emrinizi bekliyor ve bu program size uyanışınızın anahtarını veriyor!

ANTALYA NLP PRACTITIONER SİZE NELER KAZANDIRACAK?
.

YÜRÜYÜŞÜNÜZ BİLE DEĞİŞECEK.. .

Bir daha asla aynı olmayacaksınız…

Çünkü bir daha asla eski sınırlamalarınız olmayacak…

Çünkü bir daha dünyaya eski gözlüklerle bakmayacaksınız…

Çünkü bir daha dünyayı etrafınızda kalın duvarlarla hissetmeyeceksiniz…

Çünkü kafanızda sizi rahatsız eden sesler (kimin sesleriyse onlar)bir daha olmayacak…

Çünkü kendiniz olmak ne demek onu anlayacaksınız…

Tıpkı bunu yaşayan sizden önceki yüzlercesi gibi…

Ve belki bu size ilk başta imkansız gelecek…

Ve belki, ilk defa diğer insanları anlamak düşüncesi rahatsız edici olacak…(Çünkü sürekli başkalarını suçlamak lüksü elinizden alınacak.)

Ve belki, bilinçaltınızla iletişim kurmak size korkutucu gelecek…(Çünkü yüzleştiğinizde içinizdeki çocuğu göreceksiniz.)

Ve belki, yıllarca biriktirdiğiniz sorunları birkaç dakikada kaybedivermek sizde boşluk yaratacak…(Çünkü çok uzun süredir o sıkıntılar orada)

Ve belki, bir daha kursiyerler için siz de bu anlatılmaz, sadece yaşanır diyeceksiniz…

Tıpkı bunu yaşayacak olan sizden sonrası binlercesi gibi…

Kim bilir?…

ANTALYA NLP PRACTITIONER KONULARI :

– Nasıl öğreniriz?

– Beynimiz nasıl çalışır?

– Ustalık nasıl oluşur?

– Soruların yeri nedir?

– NLP nedir?

– Düşüncelerimiz nasıl oluşur?

– Geçmişi nasıl sileriz?

– Bağımlılıklardan nasıl kurtuluruz?

– Ruh halimizi nasıl kontrol ederiz?

– Beynimizdeki anlamları nasıl değiştirebiliriz?

– Karşı tarafın düşünce modellerini nasıl anlarız?

– Temsil sistemleri nasıl çalışır?

– Çağrıştırıcılar nasıl çalışır?

– Takıntılarımızdan nasıl kurtuluruz?

– İnançlarımızı nasıl değiştirebiliriz?

– Değerlerimizi yeni baştan nasıl organize edebiliriz?

– Dili kullanarak derin yapıya nasıl ulaşırız?

– Sahip olmadığımız davranışları nasıl kazanırız?

– Beyin zamanı nasıl işler ve bunu nasıl kullanabiliriz?

– Ruhsal boyuttaki insanlar nasıl yaşar?

– Beynin bilgisayar programları nasıl çalışır?

– Hipnotik dil kalıpları nasıl çalışır?

– Hayatın anlamı içinde yerimiz nedir?

– Ne istiyoruz?

– Hedefleri nasıl koymalıyız?

– Hedefleri nasıl koymalıyız?

– Tüm bu bilgileri nasıl birleştiririz?

ANTALYA NLP PRACTITIONER EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ:


– NLP’nin Varsayımları

– Temsil Sistemleri

– Düşünme Biçimleri

– Göz hareketleri

– Dil Kalıpları

– Alt Modaliteler

– T.O.T.E Model

– Ahenk, Uyum ve Bütünlük

– Değişim Stratejileri

– Çapa Atmak

– Kişisel Geçmişin Değiştirilmesi

– Meta Model Soruları

– Meta Programlar

– İletişim ve Davranış Dilini Anlama

– İletişim İlkeleri

– Zihin ve İşleyiş Şekli

– Hipnotik Dil kalıpları

– Algısal Pozisyonlar

– Hedef Belirleme

– Değişimin Mantıksal Boyutları

– Öğrenim Düzeyleri

– Yeniden Çerçeveleme

– Ruh Halleri

– Swish

NLP PRACTITIONER kimler için uygundur?


İş Yaşamında ve Özel Yaşamda Kaliteyi Yakalamak İsteyen Herkes için Uygundur !!

Uluslararası kabul görmüş program, artık size yararlı olmayan alışkanlıklarınızdan kurtulmanız ve aynı zamanda hayal ettiğiniz hayatı yaşamanız için size yardım etmeye odaklanmıştır.

Eğitimin ismi: NLP PRACTITIONER EĞİTİMİ

Eğitimin süresi: 5 TAM GÜN

Sertifika:
Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılara NLP PRACTITIONER sertifikası verilecektir.

Döküman: Her katılımcıya NLP PRACTITIONER seminer dökümanları verilecektir.

 
ANTALYA NLP MASTER PRACTITIONER EĞİTİMİ


Uzmanlaşma süreci ; NLP(Neuro Linguistic Programming) MasterPractitioner Eğitim Programı uzman eğitimcilerin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

5 TAM GÜN süren bu program, NLP teknikleri ile ileri düzeyde gelişim sağlamayı amaçlar. NLP Master Practitioner Programı başkalarını nasıl değiştireceğinizi öğretir.

Katılım Koşulları:

Bu eğitim NLP Practitioner sertifikası almış kişilere ve NLP standartlarına uygun şekilde NLP Practitioner düzeyinde beceri gösterebilenlere açıktır.
NLP “Başarısızlık değil, yalnızca geri bildirim vardır. ” der ve sizleri bu konuda mükemmelleştirecek ortam, bilgi, beceri ve geri bildirim olanağı sağlamak amacıyla çalışır.
NLP Master Practitioner eğitimine katılmak için eğitimin kriterlerine uygun seviyede olmalısınız.

 
ANTALYA NLP MASTER PRACTITIONER EĞİTİMİ HAKKINDA :

NLP Master Practitioner sertifika eğitiminin temel amacı, şimdiye kadar öğrenilmiş olan temel NLP bilgi ve tekniklerinin, eğitime katılanlar tarafından özümsenerek, bu temel üstüne yeni öğrenilen teknikler ile kişileri geliştirmetir. Eğitime katılanlara, gerek eğitim içi uzmanlık alanını geliştirme aşamasında, gerekse kişilerin NLP tekniklerini kendi özel ya da iş yaşamlarına uyarlama sürecine öğrenilenlerin kişin yaşamına entegrasyonu amaçlanır. Eğitim sonrasında kişinin teorik ve pratik yeterlilik düzeyi test edilerek yetersiz görülen alanlardaki boşlukların doldurulması sağlanır. Bu program şu an kadar yapmakta olduğunuz NLP uygulamalarını, şu anki durumunuzdan daha etkin bir seviyeye getirmek için tasarlandı.

Program boyunca NLP (Neuro Linguistic Programming) uygulamalarının farklı uygulamalarını öğrenecek ve bu uygulamalarda kendiniz yaparken ne kadar farklı seviyede olduğunuzu anlayacaksınız.

İstenmeyen davranışlardan kurtulma konusunda daha etki hale geleceksiniz.

Başkalarını yönlendirme becerisi çok daha üst düzeye taşıyacaksınız.

Kişilere ideal performanslarını taşımayı öğreneceksiniz.

Bununla birlikte, NLP Master Practitioner Sertifikasını almaya hak kazanmak için katılımcılar, eğitimlerinin sonunda, daha önce
eğitmenleri ile birlikte kararlaştırdıkları özgün bir konuda, bir NLP Master Practitioner bitirme sunum çalışması hazırlamalıdır.

NLP MASTER PRACTITIONER BAŞLICA KONULARI :

– Değişim Yönetimi / Hedef Planlama

– Kişilik Tipolojileri – CLARE GRAVES

– Kişilik Tipolojileri – ENNEAGRAM

– Modelleme

– Değerler Hiyeraşisi

– Stratejiler

– İkna yöntemleri ve dili

– Meta Programlar

– Meta State’ler

– İnanç sistemleri (ileri düzey)

– İleri dil kalıplar

– Kriter kullanma kalıpları

– Hipnotik dil kalıpları

– İleri Milton modellemesi

– Değerler, kriterler (meydana çıkartma, aydınlatma, kullanma ve değiştirme)

– Master time line becerilerinin geliştirilmesi

– Coaching

– İleri davranış modellemesi (ABM)

– İleri modelleme

Tüm bu bilgiler yapılan çok sayıda bireysel NLP seansında pekiştirilen deneyimlerin paylaşılmasıyla, yani gerçek hayatta işe yarayan biçimiyle öğretilmektedir.

Hızla ve sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasına ayak uydurabilmek için değişimi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeliyiz. Unutmamak gerekir ki dünya değişmeyen tek şey değişimdir… Ancak bu şekilde varlığımızı sürdürür, geliştirir ve hayatımızda istediğimiz sonuçları elde edebiliriz.

Pusula Kişisel Gelişim ve Koçluk Merkezi gerçek ve kalıcı değişimi hayatlarınıza taşımanıza yardımcı olmak ve NLP ismi verilen bu güçlü değişim ve gelişim teknolojisini sizlere kaliteli, etik ve uluslararası standartlarda ulaştırabilmek için kurulmuş bir eğitim ve danışmanlık şirketidir.

Amerika’dan İngiltere’ye, Almanya’dan Avustralya’ya kadar uzanan NLP şirketlerinden oluşan uluslararası bir ağın parçasıdır. Aynı zamanda 5 kıtada 29 ülkede NLP eğitmenleri yetiştiren çok önde giden kurumlarla çalışılmaktadır.

Genç, dinamik, yenilikçi ve yaratıcı Pusula Kişisel Gelişim ve Koçluk Merkezi gerçek ve üyelerinin vizyonu, NLP’nin fark yaratan yolculuğunda bireylerin beklentilerini karşılamak ve en üst düzeyde memnuniyetleri için hizmet sunmaktır. Saygılı ve profesyonel olarak öğreten NLP profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar. Düzenlenen NLP Diploma, NLP Practitioner, NLP Master Practitioner eğitimlerinin içeriği, teknolojinin son noktasındaki gelişmeleri barındırması için her yıl yeniden gözden geçirilir

Eğitimin ismi:
ANTALYA NLP MASTER PRACTITIONER EĞİTİMİ

Eğitimin süresi:
5 TAM GÜN

Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılara NLP MASTER PRACTITIONER sertifikası verilecektir.

Döküman: Her katılımcıya NLP MASTER PRACTITIONER seminer dökümanları verilecektir.

ANTALYA NLP TRAINER EĞİTİMİ


Eğitimci Eğitimi. Gerçek bir eğitimci yetiştirme programı. NLP profesyonellerine yönelik bu eğitimde bilinçaltı öğretme stratejilerini de öğrenebileceğiniz sıra dışı bir eğitim. NLP sadece tekniklerden ibaret değildir, gerçek farkı yaratan bir keşfetme sürecidir. NLP Eğitimleri düzenlemek ve bu alanda sertifika verme yetkisine sahip olmak isteyen kişilere özeldir. Bu eğitimi alabilmek için, NLP Practitioner ve NLP Master Practitioner Eğitimlerinin başarıyla bitirilmesi gerekmektedir. NLP Trainer sertifikasına sahip olan bir kişi, NLP Practitioner ve NLP Master Practitioner Sertifikaları vermeye hak kazanır. NLP Trainer ünvanına sahip olan birisi, NLP’yi temsil eder ve NLP’nin etik ve ahlaki kurallarına uymak durumundadır.

Bu eğitimle birlikte bireysel müdahele yeteneğinizi arttırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz. Kendinizde ve başkaları üzerinde ekolojik değişimi gerçekleştirmek için ekolojik bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme yeteneği kazanırsınız. Bireysel temsil sistemleri, algılama filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri seviyede gelişirsiniz. Bağlama göre gerektiği zaman içerik ve süreç arasında ileri geri gidebilme kapasitenizi oldukça arttırırsınız. Çoklu takip yeteneği ile beraber akıl, duygu ve beden seçeneğine göre verimli durumları sürdürebilme yeteneğine sahip olursunuz.

Eğitim, diğer insanlar üzerinde uygulayabileceğimiz NLP (Neuro Linguistic Programming) Tekniklerinin profesyonel anlamda paylaşılmasını kapsar. Modelleme, ileri değişim ve dil kalıpları, trans bu eğitimin temel konularıdır. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, NLP Trainer sertifikası almaya hak kazanır.


ANTALYA NLP TRAINER KONULARI

– Çerçeveyi Oluşturmak

– Sihirli Eğitmen olma eğitimlerinin ardında yatan bir ilkeler dizisi

– Ruh Haliniz,İçsel Temsil, Davranış, Sonuçlar

– Fizyoloji

– Bilinçdışı Zihniniz, Öğrenme, Davranış, Değişim

– Güçlendirici İnançlar, Sonuçlar ya da Sebepler, Geribildirim

– Öğrenme ve Eğitim İçin Ruh Halleri

– Uyumla Dans, Anlamın iletişimi

– Sınırlayıcı İnançların Denetimi

– Zaman Çizgisi Terapisi

– Enerji, Enerji ile çalışmak ve enerjiyi kontrol etmek

– Enerji çalışma alıştırmaları

– 4 öğrenme stili ve eğitim planlaması (4MAT sistemi)

– Beş Duyu ve Diliniz, Mesajınızı Karşıya İletmek, Karizma Motifi

– Mekanı Kullanmak, Mekansal Çapa

– Sözsüz İletişim, Sözel Olmayan İletişim Kalıpları, Düzelteç

– Ruh Hallerini Uyandırmak, Çerçeveyi oluşturmak, Metaforlar kullanmak

– Evrensel Deneyimler

– Gizli Metaforlar

– İç içe döngü, Döngüleri açık bırakmak

Eğitimin ismi: NLP TRAINER EĞİTİMİ

Eğitimin süresi: 5 TAM GÜN

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. 

NLP eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki NLP eğitimlerimiz için  0(232) 422 59 54 yada  0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya izmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 -  0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

Denizli’daki  NLP eğitimlerimiz   0 (258) 213 0 999-   0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki  NLP eğitimlerimiz için  0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla’daki  NLP eğitimlerimiz     0(252) 213 00 98 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp - nlp eğitimi - nlp eğitimleri - nöro linguistik programlama - antalya nlp - nlp antalya - antalya nlp eğitimleri -

Yorumlar